Witamy na stronie BIP Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki

w Piekarach Śląskich, spółka z o.o.

Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało powołane  w dniu 7.07.2006 r. na mocy aktu założycielskiego Nrep „A” 6615/2006 przez Prezydenta Miasta, który działał na podstawie uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/521/06.  Z dniem 31.08.2006 Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 0000263086, w Sądzie Rejestrowym w Gliwicach, Wydział X KRS
Kapitał zakładowy 257.500 zł - stan na dzień 30.10.2017

Adres:
ul. Bytomska 157, 41-940 Piekary Śląskie
tel/fax 32/ 768 14 27, tel. 32/ 768 13 24

e-mail info@piekary.pl 
www.info.piekary.plNasze zadania

 

I.                    Promocja, informacja, obsługa ruchu  turystycznego

·        Kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w postaci punktu informacji turystycznej. To tutaj turysta i pielgrzym przyjeżdżający do Piekar otrzyma (w kilku językach) całościową informację o atrakcjach turystycznych miasta i regionu, bazie noclegowej i gastronomicznej, może kupić przewodnik, mapę, otrzymać folder informacyjny.

·        Usługi przewodnickie po Piekarach Śląskich i okolicy, obsługa pielgrzymek

·        Współpraca międzynarodowa (głównie z miastami partnerskimi Kromeriż i Kobuleti)

·        Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Śląską Organizacją Turystyczną w zakresie kreowania nowych, lokalnych produktów turystycznych (ścieżki rowerowe, tworzenie zintegrowanego systemu Informacji Turystycznej w Województwie Śląskim

·        Udział w targach turystycznych, organizacja szkoleń,

·        Działalność wydawnicza (foldery, informatory turystyczne, mapy)

 

II.                 Organizacja rodzinnych i młodzieżowych  imprez turystyki kwalifikowanej:

·        Imprezy dla młodzieży (obozy, rajdy, imprezy na orientację)

·        Prelekcje krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata turystyki, turnieje, przeglądy

 

III.               Organizacja imprez turystycznych

·        Obsługa imprez przyjazdowych

·        Organizacja wycieczek szkolnych, zakładowych

 

 

IV.              Księgarnia turystyczna – sprzedaż map, przewodników, informatorów turystycznych, pamiątek i pocztówek.

 

 

 

Pełna oferta działalności Spółki na stronie internetowej www.info.piekary.pl

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY